Účetní seminář

s odbornou praxí

Obsah semináře

  1. PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ
  2. ZÁKLADY PÚ A DE VE VAZBĚ NA DP A DPH
  3. INVENTARIZACE
  4. SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
  5. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
  6. ODBORNÁ PRAXE

Kde a pro koho

Seminář je vhodný pro absolventy SŠ, kteří chtějí získat odbornou praxi, a zájemce o účetní profesi. Seminář bude probíhat jednou týdně v rozsahu 5 hod. + od.praxe dle dohody, buď v měsíčním, čtvrtletním, nebo půlročním cyklu a bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.

Navštivte nás